Trình bày những phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Trình bày những phương pháp điều chế oxi:

a) Trong phòng thí nghiệm.

Loading...

b) Trong công nghiệp.

Lời giải:

a) Phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:

Trình bày những phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

b) Phương pháp điều chế oxi trong công nghiệp:

– Từ không khí: Không khí sau khi đã loại bỏ CO2 và hơi nước, được hóa lỏng áp suất 200 atm.

Chưng cất phân đoạn không khí lỏng thu được khí oxi ở -183oC.

Khí oxi được vận chuyển trong những bình thép có thể tích 100 lít (p = 150 atm).

Trình bày những phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Trình bày những phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
5 (99.83%) 482 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm