Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.

Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.

Trả lời:

Loading...

– Tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật là văn bản quy định các qui tắc thống nhất để lập bản vẽ kĩ thuật.

Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Nêu các cơ cấu và hệ thống chính của động cơ xăng và động cơ diêzen.
DMCA.com Protection Status