Trong bóng đá người thủ môn bắt một quả bóng sút rất căng, người đó phải làm động tác kéo dài thời gian bóng chạm tay mình (thu bóng vào bụng). Hãy giải thích tại sao?

Trong bóng đá người thủ môn bắt một quả bóng sút rất căng, người đó phải làm động tác kéo dài thời gian bóng chạm tay mình (thu bóng vào bụng). Hãy giải thích tại sao?

Lời giải:

Loading...

Từ công thức

Trong bóng đá người thủ môn bắt một quả bóng sút rất căng, người đó phải làm động tác kéo dài thời gian bóng chạm tay mình (thu bóng vào bụng). Hãy giải thích tại sao?

Khi bắt bóng thì bóng dừng, v = 0 nếu làm động tác kéo dài thời gian bóng chạm tay (thu bóng vào bụng):

δt lớn=> F nhỏ => phản lực của bóng tác dụng lên tay ngươi giảm => bóng được bắt dễ dàng mà không bị bật ra ngoài.

Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

DMCA.com Protection Status