Vật lý lớp 10

Trong chuyển động thẳng, vectơ vận tốc tức thời có phương và chiều như thế nào? 

Trong chuyển động thẳng, vectơ vận tốc tức thời có phương và chiều như thế nào?

Lời giải:

Trong chuyển động thẳng, vecto vận tốc tức thời có phương nằm trên đường thẳng quỹ đạo, có chiều là chiều của chuyển động.

Xem thêm:  Người nhảy dù có rơi tự do không?

Post Comment