Trong chuyển động thẳng, vectơ vận tốc tức thời có phương và chiều như thế nào? 

Trong chuyển động thẳng, vectơ vận tốc tức thời có phương và chiều như thế nào?

Lời giải:

Loading...

Trong chuyển động thẳng, vecto vận tốc tức thời có phương nằm trên đường thẳng quỹ đạo, có chiều là chiều của chuyển động.

Loading...
Xem thêm:  Khi đu quay hoạt động, bộ phận nào của đu quay chuyển động tịnh tiến, bộ phận nào quay?
DMCA.com Protection Status