Trong trường hợp nào người ta phải thở bằng bình ô-xi?

Trong trường hợp nào người ta phải thở bằng bình ô-xi?

Trả lời:

Loading...

Người ta phải thở bằng bình ô-xi: làm việc lâu dưới nước, thợ làm việc trong hầm, lò, người bị bệnh nặng cần cấp cứu, …

Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

DMCA.com Protection Status