Trong trường hợp nào người ta phải thở bằng bình ô-xi?

Trong trường hợp nào người ta phải thở bằng bình ô-xi?

Trả lời:

Loading...

Người ta phải thở bằng bình ô-xi: làm việc lâu dưới nước, thợ làm việc trong hầm, lò, người bị bệnh nặng cần cấp cứu, …

Đánh giá bài viết
Loading...
Xem thêm:  Nêu tên và nhu cầu nước của một số cây mà bạn biết.
DMCA.com Protection Status