Từ mỗi hợp chất sau: Cu(OH)2, NaCl, Fe2S2. hãy lựa chọn những phương pháp thích hợp để điều chế kim loại tương ứng. Trình bày các phương pháp đó.

Từ mỗi hợp chất sau: Cu(OH)2, NaCl, Fe2S2. hãy lựa chọn những phương pháp thích hợp để điều chế kim loại tương ứng. Trình bày các phương pháp đó.

Lời giải:

Loading...

Từ Cu(OH)2 → Cu: Phương pháp nhiệt luyện

Nung Cu(OH)2: Cu(OH)2 to→ CuO + H2O (1)

Khử CuO bằng H2: CuO + H2 to→ Cu + H2O (2)

* Từ NaCl → Na: Phương pháp điện phân

2NaCl (đpnc) → 2Na + Cl2 (3)

*Từ Fe2S2 → Fe2: Phương pháp nhiệt luyện

Đốt Fe2S2 trong oxi: 4Fe2S2 +11O2 →2Fe22O3 + 8SO2 (4)

Khử Fe22O3 bằng Co Fe22O3 + Co → 2Fe2 + CO2 (5)

Đánh giá bài viết
Loading...

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề nhiên liệu và năng lượng: của nhân loại trong tương lai như thế nào?
DMCA.com Protection Status