Từ trường đều là gì? Khi vẽ các đường sức của từ trường đều có gì cần chú ý?

Từ trường đều là gì? Khi vẽ các đường sức của từ trường đều có gì cần chú ý?

Lời giải:

Loading...

. Một từ trường mà vecto cảm ứng từ tại mọi điểm đều bằng nhau, được gọi là từ trường đều.

. Khi vẽ các đường sức của từ trường đều cần chú ý là phải vẽ các đường song song và cách đều nhau.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Nếu ban đầu chưa nối điện cực K với nguồn E1, thì khi đóng K1, số chỉ của G bằng bao nhiêu?
DMCA.com Protection Status