Vật lý lớp 10

An và Bình đi giày patanh,mỗi người cầm một đầu sợi dây. Hỏi hai bạn sẽ chuyển động như thế nào nếu:

An và Bình đi giày patanh,mỗi người cầm một đầu sợi dây. Hỏi hai bạn sẽ chuyển động như thế nào nếu:

– Hai người cùng kéo dây về phía mình?

– An giữ nguyên một đầu dây, chỉ có Bình kéo?

Lời giải:

* Hai người cùng kéo dây về phía mình: theo định luật III Niuton, lực mà An tác dụng vào Bình và lực mà Bình tác dụng vào An (thông qua sợi dây) là hai lực trực đối không cân bằng. Kết quả: cả hai tiến lại gần nhau.

Trường hợp một trong hai có lực ma sát với mặt đường lớn hơn thì tốc độ tiến về phía bạn chậm hơn, thậm chí đứng yên.

*Trường hợp An giữ một đầu dây, chỉ có Bình kéo: Bình tác dụng vào An một lực, ngược lại, theo định luật III Niuton An cũng phản lại một lực (dù không chủ động kéo) tác dụng vào Bình. Kết quả cả hai cũng tiến gần nhau, chậm hơn so với cả hai cùng kéo.

Từ khóa tìm kiếm

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Tại sao có thể nói rằng nguyên kí I nhiệt động lực học là sự vận dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng vào các hiện tượng nhiệt?

Post Comment