Vật lý lớp 11

Xét mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ℰ = 2V điện trở trong 0,1𝛺 mắc với điện trở ngoài R = 100𝛺. Tìm hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

Xét mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ℰ = 2V điện trở trong 0,1𝛺 mắc với điện trở ngoài R = 100𝛺. Tìm hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

Lời giải:

Suất điện động của nguồn:

xet mach dien kin gom nguon dien co suat dien dong ℰ 2v dien tro trong - Xét mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ℰ = 2V điện trở trong 0,1𝛺 mắc với điện trở ngoài R = 100𝛺. Tìm hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

Hiệu điện thế mạch ngoài cũng là hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

xet mach dien kin gom nguon dien co suat dien dong ℰ 2v dien tro trong 1 - Xét mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ℰ = 2V điện trở trong 0,1𝛺 mắc với điện trở ngoài R = 100𝛺. Tìm hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

Với U là hiệu điện thế mạch ngoài.

Đáp số: U=1,998 V

Xem thêm:  Trong trường hợp mạch ngoải chỉ có điện trở R, hãy tìm biểu thức của hiệu suất H trong đó chỉ chứa R và r.

Post Comment