Vật lý lớp 11

Xét mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ℰ = 2V điện trở trong 0,1𝛺 mắc với điện trở ngoài R = 100𝛺. Tìm hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

Xét mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ℰ = 2V điện trở trong 0,1𝛺 mắc với điện trở ngoài R = 100𝛺. Tìm hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

Lời giải:

Suất điện động của nguồn:

xet mach dien kin gom nguon dien co suat dien dong ℰ 2v dien tro trong - Xét mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ℰ = 2V điện trở trong 0,1𝛺 mắc với điện trở ngoài R = 100𝛺. Tìm hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

Hiệu điện thế mạch ngoài cũng là hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

xet mach dien kin gom nguon dien co suat dien dong ℰ 2v dien tro trong 1 - Xét mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ℰ = 2V điện trở trong 0,1𝛺 mắc với điện trở ngoài R = 100𝛺. Tìm hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

Với U là hiệu điện thế mạch ngoài.

Đáp số: U=1,998 V

Từ khóa tìm kiếm

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Hãy giải thích vì sao khi đưa một vật nhiễm điện dương lại gần một quả cầu bấc (điện môi) thì quả cầu bấc bị hút về phía vật nhiễm điện dương ? Nếu đưa lại gần quả cầu bấc một vật nhiễm điện âm thì quả cầu bấc bị hút về phía vật nhiễm điện âm hay bị đẩy ra xa vật đó.

Post Comment